top of page
Den Haag

Verhulstplein e.o.

Sinds 2005 is er gewerkt aan de herontwikkeling van het Verhulstplein. Door de financiële crisis is nog onderzocht of de kantoren te transformeren waren naar wonen. Dit leverde echter te weinig kwaliteit op en toen werd ingezet in een transformatie van het gebied in verschillende afzonderlijke deelprojecten. In 2015 is een stedenbouwkundig kader vastgelegd waar binnen alle eigenaren en ontwikkelaars in het gebied een plan konden ontwikkelen.

 

Conceptueel is ingezet in het ontwikkelen van een samengesteld stedelijk bouwblok. Door zijn hoogte markeert het de kruising van twee bijzondere lange lijnen van het Haagse stedelijk weefsel, het Verversingskanaal en de noordwestelijke route richting Kijkduin.

 

Door de ontwikkeling ontstond meer ruimte voor de stedelijke laan zodat bredere fiets- en voetpaden mogelijk zijn en een vergroening van het laanprofiel door een nieuwe rij bomen bereikt wordt. Aan de binnenkant van het stedelijk blok ontstaat een groen verstild hof wat bereikbaar is vanaf het Stadhoudersplantsoen.

Achter het herontwikkelde Verhulstplein is al eerder de scholen van de Poort en de Populier gebouwd op een moderne wijze die past bij het vooroorlogse Duinoord en contrasteert met de wederopbouwstrook waarvan de beeldkwaliteiteisen voor het nieuwe Verhulstplein werden afgeleid.

Cliënt 

gemeente

Den Haag

Status:

Uitgevoerd

Type werk:

Stedenbouwkundig plan

Ontwerper:

P.Peters, met E.Ebels & F.Weijzen

Jaar:

2005-2015

bottom of page