top of page
Den Haag

Vuurtorenweg 35-37

Het Rijksvastgoedbedrijf besloot in 2014 tot het afstoten van het oude Rijkswaterstaatgebouw nadat het Joegoslaviëtribunaal het had verlaten. De gemeente stelde in 2015 samen met het RVB een Nota van Uitgangspunten op waarmee het een nieuwe functie (met name wonen) en een andere bouwenvelop mogelijk wilden maken.

Conceptueel werd ingezet in een betere begeleiding  van de boulevard en met name het hoger gelegen bovenpad.

 

Daarbij werd het creeëren van een nieuwe verblijfsplek rondom de Vuurtoren een van de belangrijkste punten langs deze route. Het vormt een schakel door later ook voetgangersverbindingen richting het Havenkwartier Noord te ontwikkelen. De nieuwe bebouwing springt daarvoor terug ten opzichte van het bestaande aan het Vuurtorenensemble vastgeklitte gebouw.

 

Programmatisch is geanticipeerd op een kleine horecafunctie en/of een museale functie aan het nieuwe Vuurtorenplein. Met een nieuwe bouwhoogte wordt aangesloten op de achterliggende hoge bebouwing en de hoogtes van de nieuwe bebouwing op het Noordelijke Havenhoofd.

Cliënt 

gemeente

Den Haag

Status:

Vastgesteld

Type werk:

Stedenbouwkundig kader

Ontwerper:

P.Peters

Jaar:

2015

bottom of page