top of page
Gouda

De Blauwe Poort

Het bedrijventerrein de Goudse Poort ligt in Gouda naast de A12 en de rivier de Gouwe. Het bedrijventerrein kampte met grote leegstand, eenzijdige en eentonig bedrijfsbebouwing en achterstallig. Het Gouds Regionaal Architectuur Platform schreef een prijsvraag uit om het herontwikkelen van het bedrijventerrein te agenderen en de kansen te verkennen.

 

Onze visie was een herwaardering van de ligging aan de Gouwe en watergebonden bouwen in verband met de slappe veenondergrond in Gouda.

Door een drijvend bedrijvenpark te maken kan ontkomen worden aan de inklinkende bodem en de hoge onderhoudskosten voor de openbare ruimte en particuliere bebouwing.

Met een nieuwe parallelstructuur wordt het vele verkeer van de dijkweg afgehaald en ontstaat rust en ruimte voor recreatie en langzaam verkeer. Hierdoor ontstaat een bredere functiemix en dus veerkrachtigere economie.

De watergebonden bedrijfsbebouwing is een innovatieve duurzame manier om in veenlandschappen te bouwen.
 

Cliënt 

Gouds Regionaal Architectuur Platform (grAp)

 

Status:

Prijsvraag

 

Type werk:

Stedenbouwkundige visie

 

Ontwerpers:

F.Weijzen, E.Kummeling, P.Peters

Jaar:

2012

bottom of page