top of page
Amsterdam

De IJ-havens

Het plan IJ-havens is een studie naar een alternatieve ontwikkeling van het plan Havenstad; de transformatie van de havengebieden aan het IJ  naar een grootstedelijk gebied. Hiervoor heeft men onder andere 50.000 woningen voorzien en de bouw van meerdere metrolijnen.

 

Uitgangspunt voor plan IJ-havens is een programmatische gehalveerde ontwikkeling in dit gebied en een grote transformatie van de Zaanse havengebieden. Met een nulmeting is onderzocht wat het effect van een half programma heeft op het plan Havenstad. Om vervolgens met een variantenstudie te onderzoeken of de doelen zoals het verbinden van de verschillende stadsdelen met metrolijnen nog wel mogelijk is.

Op basis daarvan is voor de zuidelijke oever een concept ontwikkeld om het gebied bij Slotervaart en Minervahaven wel te ontwikkelen zodat de metroringlijn gesloten kan worden, een groot-Westerpark kan ontstaan en er IJ-ankers gemaakt kunnen worden waarmee de hele stad verbonden wordt met het IJ. Fietspaden worden verbeterd naar Zaandam en de stad.

De haventerrein aan de noordoever blijven grotendeels behouden en kunnen intensiveren en verduurzamen. Zaans bedrijven die overlast geven en ingeperkt zijn kunnen hiernaartoe verhuizen. De achtergelaten Zaanse terreinen worden hoogstedelijk getransformeerd.

 

Voor de noordoever wordt ingezet in het afmaken van de gebiedsontwikkeling bij het NDSM terrein en het maken van een met Zaanstad verbindende gebiedsontwikkeling bij de Noorder-IJ-plas. Een HOV-buslijn kan zeer spoedig hierdoor worden aangelegd. De HOV-lijn die later transformeerd naar metro kan zo via Noord naar de hoogstedelijk-getransformeerde Achtersluispolder rijden en station Zaandam ontsluiten om vervolgens tot Uitgeest te rijden.

De strategische ingrepen zijn de ontwikkeling van de Noorder IJ-haven en Melkhaven als onderdeel van plan IJ-havens. Hier wordt zowel wonen gerealiseerd als grootstedelijke functies: een groot winkel en vertiercentrum naast een nieuwe Amsterdam Cruise Terminal. Zij nemen een deel van de toeristische druk op de Amsterdamse binnenstad weg. Ook ontstaan stedelijke recreatiemogelijkheden op korte afstand voor de Amsterdammer zodat de druk op bestaande natuur- en recreatiegebieden niet groter wordt. 


 

Cliënt 

SBA

Status:

Studie

Type werk:

Strategische visie

Ontwerper:

P.Peters

Jaar:

2018

bottom of page