top of page
Amsterdam

President Kennedy Circus

De Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid, ontworpen in 1915 door architect Berlage, was het onderwerp van "Plan Zuid, in bewerking", een analyse en verkenning naar ruimtelijke kansen voor verbetering. Het oorspronkelijke plan Zuid is in de loop der jaren door tussenkomst van oorlogen, de opkomst van de auto, een andere stadsarchitect en andere maatschappij, op andere wijze ontwikkeld dan voorzien. Stadsarchitect Van Eesteren heeft zijn plan op zijn beurt ook half kunnen uitvoeren, de president Kennedylaan loopt dood op de RAI.

Wederom bevindt de maatschappij en economie in een transitie en doorgroei naar een andere (belevings-)maatschappij. En er is een grote trek naar de stad. Er wordt minder belang gehecht aan de doorstroming van het autoverkeer. Door al deze gegevens ontstaat de kans om het grote litteken, wat de huidige President Kennedylaan is, op een hedendaagse wijze in overeenstemming te brengen met het oude plan van Berlage. Deze had hier monumentale plantsoenen voorzien waar men kon verblijven en ontspannen, tegenwoordig zeldzame maar gewenste woonkwaliteiten in de grote stad.

 

Er ontstaat ruimte voor een nieuwe stedelijke invulling ter plekke van de stadssnelweg met een aantal hoven, circussen (naar Engels voorbeeld), een waar zwem- en sportpark. Door pragmatisch om te gaan met de huidige bebouwing hoeft niet direct alles gesloopt te worden.

Er ontstaat ook een echte stadsentree  compleet met monumentaal brug-ensemble zodat Plan Zuid al aan de andere kant van de Amstel begint.  Door de nieuwe invulling met bebouwing zijn honderden woningen aan deze gewilde wijk toe te voegen, en wordt tegelijkertijd de quality of life verhoogd.

Cliënt:

AvB

Status:

Studie

 

Type werk:

Ontwerp

 

Jaar:

2008

bottom of page