top of page
Moskou

Excursie

Vanwege de relatieve onbekendheid bij veel vakgenoten met het oude Moskou en de vele intressante nieuwe ontwikkelingen organiseer ik op verzoek excursies naar Moskou. In 2017 en 2018 zijn er excursies geweest die de bezondere fase waarin de stad Moskou zich bevindt liet zien. Er wordt hard gewerkt om alle openbare  ruimte, parken en stedelijke ruimtes op Europees niveau te brengen.

 

Zelf kom ik sinds 2004 meermaals per jaar in Moskou en ken de stad goed en de snelle stedenbouwkundige ontwikkelingen van afgelopen jaren. In de stad buitelen de historische lagen over elkaar heen. Het juk van de Tataren, Peter de Grote, Catherina de Grote, de Franse aanval, de revolutie en de Sovjetunie, het turbokapitalisme, allen hebben uitwerking gehad op het stedelijk weefsel. 

In vijf dagen is het mogelijk de hoogtepunten en de belangrijkste  hoeken van de stad gezien te hebben. Hoogtepunt in 2017 was het juist geopende nieuwe stadspark Zarjaadje, gelegen naast het Kremlin. De recent vele herontwikkelde fabrieken en de prachtige fiets- en wandelboulevard vanuit de binnenstad langs de rivier de Moskva richting de Mussenheuvels hebben een hoge stedelijke kwaliteit. Bijzonder zijn zowel de eerste metrostations als de vele recent gerealiseerde metrostations.

Indien u wenst om met een groep (vak-)geïnteresseerden de stad te bezoeken houd ik mij aanbevolen als reisgids. Graag licht ik toe in een gesprek welke mogelijkheden er zijn.

Cliënt:

eigen initiatief

 

Rol:

Reisgids

 

Samenstelling:

Stedenbouwkundigen, verkeersadvisuer, (landschaps-)

architecten

 

Jaar:

2017

bottom of page