top of page
Den Haag

Internationale Zone

De internationale zone van Den Haag wordt zo genoemd omdat daar vele ambassades, VN of Europese instellingen, internationale scholen zich bevinden. En er tevens veel van de expats wonen. Ander, minder fraai, kenmerk is de vele zware infrastructuur en wederopbouwstrook die door het gebied lopen. Voor de verbetering van de gebiedskwaliteit was de belangrijkste ingreep om van de verschillende, soms met de rug naar elkaar toe liggende, parken een grote en sterke groenzone te maken.

 

Hiervoor is ingezet op het ondergronds brengen van de Noordwestelijke Hoofdroute, het werken met de romantische zwierende lijnen en het herstellen van de eens prachtige landschappelijke verbijzonderingen als een belvedère, de Hollandse tuin van het Catshuis, trappartijen en lange zichtlijnen ter oriëntatie. Eén parknetwerk versterkt de recreatieve en ecologische waarden van dit historische binnenduin. De verhoogde gebiedskwaliteit zou een aanjager zijn voor de verdere ontwikkeling van Den Haag als stad van Vrede en Recht. Waarbij rondom het Internationale park (of Vredespark) op de beschikbare locaties nieuwe instellingen konden landen. 

Cliënt / 

gemeente

Den Haag

 

Status:

Studie

 

Type:

Masterplan i.s.m.

Ton Schaap & Egbert Schuttert (IbDH)

 

Jaar:

2008

bottom of page