top of page
Rotterdam

Stadsentree Marconiplein

Dit gebied van het 'vergeten bombardement', is na de Wederopbouw nooit meer structureel veranderd. De structuur en bebouwing van de Wederopbouw is een ruimtelijk litteken en onderhand zelf gedateerd. Het veroorzaakt zowel economische als leefbaarheidsproblemen. In 2016 cumuleerde dit in de vraag om antwoord te geven op de volgende verschillende opgaven en ontwikkelingen:
 

  • De Mathenesserweg te voorzien van korte termijn ingrepen en een lange termijnvisie in opdracht van de 'stadsmarinier' Daniëlle van den Heuvel.

  • Gevelaanpak revitalisering winkelstraat Schiedamseweg

  • Herschikking basisscholen en gymzalen in het Mathenesserkwartier, Tussendijken en Bospolder.

  • De roep van ondernemers in MerweVierhavengebied (M4H) om betere verbindingen met Delfshaven en Marconiplein.

  • Initiatief van MerweVierhavenondernemers om, samen met het door RET geplande groot onderhoud van, het metrostation Marconiplein te voorzien van een (lichtgevend) kunstwerk wat een route moet vormen naar het nieuwe innovatiegebied.

  • Er was weer vraag vanuit de markt naar het 'Kopgebouw' van het Dakpark. Waren de bestaande kaders voldoende actueel en droegen deze bij aan de verbinding M4H-Delfshaven.


Dit heeft geleid tot een korte en lange termijn concept-visie op gebied van openbare ruimte en stedenbouw. In januari 2017 is hiervan een korte film gemaakt, zie Mathenesserweg Rotterdam: nieuw elan voor een oude stadsstraat
 

​Verkenning visie Marconiplein
De deels verloren gegane Mathenesserweg uit 1915 was stedenbouwkundig een juweeltje. Voor die tijd was het bijzonder dat de vele aannemers een ruimtelijk coherente bebouwing realiseerden. Ruimtelijk is door vele reclame-uitingen en verbouwingen dit beeld aangetast. SteenhuisMeurs onderzocht samen met Molenaar & Co architecten onderzocht de karakteristieken van de gevelopbouw en hoe dit teruggebracht kon worden.

​Stedenbouwkundig was het Marconiplein ooit de stadsentree vanuit de weilanden. Van hieruit kon men een tram pakken langs de Mathenesserweg of de Schiedamseweg, de stad in. De Wederopbouwplannen voorzagen hier hellingbanen voor autoinfrastructuur, daarom wijken de Mathenesserflats ook zo raar met een plantsoentje ervoor en is er een grote slinger in de ooit rechte Schiedamseweg terecht gekomen.

​Het Marconiplein is niet meer begrenst, er staan rondom gebouwen als objecten in de ruimte. Hoewel het een plein heet en het een openbaarvervoersknoop is, heeft de auto hier de meeste ruimte en is het plein niet meer geschikt voor verblijf. De metrotoegangen nemen veel ruimte in en stralen weinig aantrekkelijks uit. Een winkelstraat als de Schiedamseweg heeft door de onduidelijke verbinding met Marconiplein en M4H economisch zeer zwaar.

De korte termijn ingrepen betreffen het schoonhouden en vervangen van straatmeubilair. Op middellange termijn het wegbestemmen van overlastgevende functies, een lichtvisie voor het gehele gebied tot en met het Mathenesserplein. De gevelaanpak aan de Schiedamseweg hersteld veel gevels en zorgt voor meer rust en kwaliteit van de gevel en voor samenwerking tussen ondernemers.

Voor de lange termijn: Het stedenbouwkundig plan gaat uit van herstel van de bebouwing aan de koppen van de straten. Hiermee ontstaat een stedelijk plein. De tussen de Schiedamseweg en Marconiplein liggende basisscholen kunnen met een herschikking van alle scholen meer in de wijken komen wat beter is voor gezondheid en veiligheid van de kinderen. Er ontstaat een hogere woningdichtheid en woningen voor nieuwe inkomensgroepen. Dit zorgt ervoor dat de winkels en voorzieningen in het gebied beter gaan functioneren. Als entree tot de stad (met de metro of tram) en toegang tot M4H is het plein ook geschikt voor een hotel.

​Als droombeeld wordt een verblijfsplein opgeworpen, waarbij de invloed van de auto beperkt wordt. Als kers op de taart komt er een aantrekkelijk paviljoenachtig metrostationgebouw. Doordat rondom aantrekkelijke functies als restaurants, winkels en bedrijven komen ontstaat een levendig en veilig beeld. Het nieuwe metrostation geeft met haar architectuur en kunstuitingen een goed beeld van het naastliggende M4H-gebied.

Cliënt:

gemeente

Rotterdam

 

Status:

Verkenning

 

Type werk:

Stedenbouwkundige en openbare ruimte visie

i.s.m. Carin Jannink

 

Jaar:

2016

bottom of page