top of page
Den Haag

Werkplaats Transvaal

Den Haag heeft voor dit binnenstedelijke bedrijventerrein aan de Uitenhagestraat uitgangspunten vastgesteld in het Masterplan Lijn 11. Het wordt nu gekenmerkt door laagwaardige bedrijfsloodsen en lage bebouwingsdichtheid, samen met een naar binnengerichte opzet.

 

Het Masterplan gaf een nieuwe voorkanten met een stedelijke bebouwingswand te maken aan de grote stadslanen, o.a. door bij de Monsterseweg het profiel te verbreden. Vanwege de financiële crisis is deze grootschalige aanpak niet van de grond gekomen en werd meer een geleidelijke stedenbouwkundige aanpak perceelsgewijs voorstaan.

Met die uitgangspunten zijn de projecten voor het nieuwe Afvalbrengstation, De Haagse Kaap, woningbouw Staedion aan de Steijnlaan en de Hoge Regentesse in 2015 stedenbouwkundig ingepast.

Voor de vertaling naar het bestemmingsplan zijn onderzoeken gedaan naar hoe het gebied perceelsgewijs kan veranderen van een intern gericht gebied naar een kwalitatief bedrijventerrein (met hoge dichtheid en gemengde functies) op de omgeving gericht deel van Transvaal.
 
Door aan de Monsterseweg voorkanten te maken aan een nieuwe parallelweg met stedelijke bedrijfsbebouwing ontstaat zichtlocatie voor bedrijven. Op basis van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan kan in ruil voor het terugleggen van  de rooilijn een grotere bouwhoogte benut worden.

 

De Werkplaats Transvaal (bedrijventerrein Uitehagestraat) is door de binnenstedelijke ligging, te midden van vele bevolkingsgroepen, geschikt voor de creatieve industrie en etnische groothandels, maar ook voor de nieuwe (3D-)maak- en recyclingindustrie. De verkaveling heeft onderzocht of een gemeentelijk perceel op de kop bij de Steijnlaan in delen kan worden uitgegeven, en laat in een vogelvluchtschets zien hoe de andere particulieren percelen in de tijd kunnen veranderen. Stedelijke expresieve bedrijfsgebouwen zorgen voor hogere bebouwingsdichtheid. Hierdoor zal het aantal banen in Transvaal sterk toenemen.

Grote publiekstrekker in het gebied moet de naastliggende kavel voor het multicultureelvrijetijdscentrum Transvaal worden. De Steijnlaan krijgt door deze nieuwe bebouwing aan weerzijden een normaal laanprofiel waarmee de huidige kruip-door-sluip-door-verbinding verdwijnt, en de Schilderswijk beter aansluit op Transvaal en andersom. 

Cliënt / 

gemeente Den Haag

 

Status:

Stedenbouwkundig werk

 

Type werk:

verbeeldingen, verkavelingen, bestemmingsplan, bouwplanbegeleiding

 

Jaar:

2012-2015

bottom of page