top of page
impressie lvnoi.png

Buro Peer Peters Open Stadsplanning & Stedenbouwkundig Ontwerp (BUROPPOSSO) ontwerpt aantrekkelijke oplossingen voor stedelijke opgaven.

Work

BUROPPOSSO

Buro Peer Peters Open Stadsplanning & Stedenbouwkundig Ontwerp

 

Meer en meer mensen trekken naar de steden, in Nederland, maar ook wereldwijd. Dit geeft ingewikkelde vraagstukken en nieuwe kansen. De ruimtelijke oplossingen dienen voor alle betrokkenen een gevoel te geven dat er meer kwaliteit en schoonheid mee ontstaat. BUROPPOSSO beperkt zich niet tot één schaalniveau of discipline, maar is er om gedachten over een plek te ordenen en een wijde blik op de kansen in beeld te brengen.

BUROPPOSSO is een stedenbouwkundig ontwerpbureau van Peer Peters. Hij is geboren in 1980 te Harlingen, studeerde Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en ging tegelijkertijd bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag werken. Uitgangspunt van BUROPPOSSO is de plaatselijke context, de geest van de plek en zijn bouwtradities. Een open stadsplanning zorgt ervoor dat er ook plek is voor kleinere initiatieven en latere invullingen en doorontwikkeling. Inspiratie voor het stedenbouwkundig ontwerp zijn de vele prachtige Europese binnensteden, echter de globaliserende wereld wordt niet uit het oog verloren.

U kunt hier terecht voor een stedenbouwkundige analyse, ontwikkelstrategie, ruimtelijke oplossingen, verkavelingen, massastudie, openbare ruimteplan, creatieve denksessies, beeldkwaliteitsplannen, Europese aanbestedingsselecties, verbeeldingen en schetsen. Oftewel inzetbaar vanaf het eerste begin van het ontwikkelproces, als nog niet op papier staat, tot de aanbestedingsfase van een ontwikkeling.

​In het eerste stadium zal met varianten, lagen en perspectieven verschillende kanten belicht worden, waarna we met u tot een concept komen. De hoogste kwaliteit en esthetiek is ons doel en garantie voor een duurzaam project. Een belang voor zowel de investerende partij als de belanghebbenden, betrokkenen, en de vele mensen die na ons volgen.

About

Contact

Heeft u een ruimtelijke opgave waarvoor een ruimtelijke analyse, een planaanpak, stadsplanning en/of een stedebouwkundig ontwerp benodigd is, stuurt u dan een email naar BUROPPOSSO.

Adres

Ridderspoorweg 222

2565AR Den Haag

​E: buropposso@outlook.com

T: +316 41 21 38 41

KVK-nummer: 78111692

Architectenregister nr: 2.181201.001

Stuur mij een email

Dank voor uw bericht!

Contact
Clients
bottom of page