Buro Peer Peters Open Stadsplanning & Stedenbouwkundig Ontwerp (BUROPPOSSO) biedt op stedelijke opgaven aantrekkelijke oplossingen.

 
Amsterdam
President Kennedy Circus
Moskou
Vakexcursie
Rotterdam
De westelijke stadsbrug
Amsterdam
IJ-havens
Den Haag
Werkplaats Transvaal
Moskou
park VDNH
meer Werken

BUROPPOSSO

Buro Peer Peters Open Stadsplanning & Stedenbouwkundig Ontwerp

 

Meer en meer mensen trekken naar de steden, in Nederland, maar ook wereldwijd. Dit geeft ingewikkelde vraagstukken en nieuwe kansen. De ruimtelijke oplossingen dienen voor alle betrokkenen een gevoel te geven dat er meer kwaliteit en schoonheid mee ontstaat. BUROPPOSSO beperkt zich niet tot één schaalniveau of discipline, maar is er om gedachten over een plek te ordenen en een wijde blik op de kansen in beeld te brengen.

U kunt hier terecht voor een stedenbouwkundige analyse, ontwikkelstrategie, ruimtelijke oplossingen, verkavelingen, massastudie, openbare ruimteplan, creatieve denksessies, beeldkwaliteitsplannen, Europese aanbestedingsselecties, verbeeldingen en schetsen. Oftewel inzetbaar vanaf het eerste begin van het ontwikkelproces, als nog niet op papier staat, tot de aanbestedingsfase van een ontwikkeling.

Uitgangspunt is de plaatselijke context, de geest van de plek en zijn bouwtradities. Een open stadsplanning zorgt ervoor dat er ook plek is voor kleinere initiatieven en latere invullingen. Inspiratie voor het stedenbouwkundig ontwerp zijn de vele prachtige Europese binnensteden, echter de globaliserende wereld wordt niet uit het oog verloren. In het eerste stadium zal met varianten, lagen en perspectieven verschillende kanten belicht worden, waarna we met u tot een concept komen. De hoogste kwaliteit en esthetiek is ons doel en garantie voor een duurzaam project. Een belang voor zowel de investerende partij als de belanghebbenden, betrokkenen, en de vele mensen die na ons volgen.

BUROPPOSSO is een onderneming van Peer Peters voor werkzaamheden buiten de gemeente Den Haag. Hij is geboren in 1980 te Harlingen, studeerde Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam en ging tegelijkertijd bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag werken.

 

Contact

Heeft u een ruimtelijke opgave waarvoor een ruimtelijke analyse, een planaanpak, stadsplanning en/of een stedebouwkundig ontwerp benodigd is, stuurt u dan een email naar BUROPPOSSO.

Adres

Ridderspoorweg 222

2565AR Den Haag

​E: buropposso@outlook.com

T: +316 41 21 38 41

KVK-nummer: 78111692

Architectenregister nr: 2.181201.001

Stuur mij een email
 
 

© Buro Peer Peters Open Stadsplanning & Stedenbouwkundig Ontwerp - BUROPPOSSO

  • LinkedIn - Black Circle
  • Black Twitter Icon